• تلفن: (30 خط) 021 71 400 111
  • ایمیل: info[@]adabvisa.com
معرفی دانشگاه ترنت کانادا

معرفی دانشگاه ترنت کانادا

دانشگاه ترنت (به انگلیسی: Trent University) یک دانشگاه عمومی هنرهای آزاد در شهر پیتربورو استان انتار

معرفی دانشگاه وینیپگ کانادا

معرفی دانشگاه وینیپگ کانادا

دانشگاه وینیپگ (به انگلیسی: University of Winnipeg) که با عناوین اختصاری UW یا UWinnipeg نیز شناخته

معرفی دانشگاه لیکهد کانادا

معرفی دانشگاه لیکهد کانادا

دانشگاه لیکهد (به انگلیسی: Lakehead University) که با عناوین اختصاری LU یا Lakehead U نیز شناخته شده

معرفی دانشگاه ویلفرد لوریر کانادا

معرفی دانشگاه ویلفرد لوریر کانادا

دانشگاه ویلفرد لوریر (به انگلیسی: Wilfrid Laurier University) با عناوین اختصاری WLU یا به اختصار هما

معرفی دانشگاه براک کانادا

معرفی دانشگاه براک کانادا

دانشگاه براک (به انگلیسی: Brock University)، دانشگاهی دولتی، عمومی و تحقیقاتی در شهر سنت کاترینز به

معرفی دانشگاه نیوبرانزویک کانادا

معرفی دانشگاه نیوبرانزویک کانادا

دانشگاه نیوبرانزویک (به انگلیسی: University of New Brunswick) که به اختصار با عنوان UNB هم شناخته شد

معرفی دانشگاه متروپولیتن تورنتو (دانشگاه رایرسون)

معرفی دانشگاه متروپولیتن تورنتو (دانشگاه رایرسون)

دانشگاه متروپولیتن تورنتو (به انگلیسی: Toronto Metropolitan University) که با عناوین اختصاری TMU،Tor

معرفی دانشگاه مموریال نیوفاندلند کانادا

معرفی دانشگاه مموریال نیوفاندلند کانادا

دانشگاه مموریال نیوفاندلند (به انگلیسی: Memorial University of Newfoundland) که با عنوان اختصاری MUN

معرفی دانشگاه کارلتون کانادا

معرفی دانشگاه کارلتون کانادا

دانشگاه کارلتون (به انگلیسی: Carleton University) دانشگاهی دولتی، عمومی و تحقیقاتی انگلیسی زبان در ش

معرفی دانشگاه مانیتوبا کانادا

معرفی دانشگاه مانیتوبا کانادا

دانشگاه مانیتوبا (به انگلیسی: University of Manitoba) که با نام های اختصاری U of M، UM یا UManitoba

رزرو وقت مشاوره 021 71 400 111