• تلفن: (30 خط) 021 71 400 111
  • ایمیل: info[@]adabvisa.com

مطالب و اخبار ویژه

معرفی دانشگاه ترنت کانادا

معرفی دانشگاه ترنت کانادا

دانشگاه ترنت (به انگلیسی: Trent University) یک دانشگاه عمومی هنرهای آزاد در شهر پیتربورو استان انتار

معرفی دانشگاه کوئینزلند مرکزی استرالیا

معرفی دانشگاه کوئینزلند مرکزی استرالیا

دانشگاه کوئینزلند مرکزی (به انگلیسی: Central Queensland University) که با عنوان جایگزین اختصاری CQUn

معرفی دانشگاه وینیپگ کانادا

معرفی دانشگاه وینیپگ کانادا

دانشگاه وینیپگ (به انگلیسی: University of Winnipeg) که با عناوین اختصاری UW یا UWinnipeg نیز شناخته

معرفی دانشگاه چارلز استورت استرالیا

معرفی دانشگاه چارلز استورت استرالیا

دانشگاه چارلز استورت (به انگلیسی: Charles Sturt University) و با عنوان اختصاری CSU، دانشگاهی دولتی و

معرفی دانشگاه لیکهد کانادا

معرفی دانشگاه لیکهد کانادا

دانشگاه لیکهد (به انگلیسی: Lakehead University) که با عناوین اختصاری LU یا Lakehead U نیز شناخته شده

آخرین مطالب و اخبار

معرفی دانشگاه ترنت کانادا

معرفی دانشگاه ترنت کانادا

دانشگاه ترنت (به انگلیسی: Trent University) یک دانشگاه عمومی هنرهای آزاد در شهر پیتربورو استان انتار

معرفی دانشگاه کوئینزلند مرکزی استرالیا

معرفی دانشگاه کوئینزلند مرکزی استرالیا

دانشگاه کوئینزلند مرکزی (به انگلیسی: Central Queensland University) که با عنوان جایگزین اختصاری CQUn

معرفی دانشگاه وینیپگ کانادا

معرفی دانشگاه وینیپگ کانادا

دانشگاه وینیپگ (به انگلیسی: University of Winnipeg) که با عناوین اختصاری UW یا UWinnipeg نیز شناخته

معرفی دانشگاه چارلز استورت استرالیا

معرفی دانشگاه چارلز استورت استرالیا

دانشگاه چارلز استورت (به انگلیسی: Charles Sturt University) و با عنوان اختصاری CSU، دانشگاهی دولتی و

معرفی دانشگاه لیکهد کانادا

معرفی دانشگاه لیکهد کانادا

دانشگاه لیکهد (به انگلیسی: Lakehead University) که با عناوین اختصاری LU یا Lakehead U نیز شناخته شده

معرفی دانشگاه سان شاین کوست استرالیا

معرفی دانشگاه سان شاین کوست استرالیا

دانشگاه سان شاین کوست (به انگلیسی: University of the Sunshine Coast) که با نام اختصاری USC نیز شناخت

معرفی دانشگاه ویلفرد لوریر کانادا

معرفی دانشگاه ویلفرد لوریر کانادا

دانشگاه ویلفرد لوریر (به انگلیسی: Wilfrid Laurier University) با عناوین اختصاری WLU یا به اختصار هما

معرفی دانشگاه نیو انگلند استرالیا

معرفی دانشگاه نیو انگلند استرالیا

دانشگاه نیو انگلند (به انگلیسی: University of New England) که با نام اختصاری UNE نیز شاخته شده، دانش

معرفی دانشگاه براک کانادا

معرفی دانشگاه براک کانادا

دانشگاه براک (به انگلیسی: Brock University)، دانشگاهی دولتی، عمومی و تحقیقاتی در شهر سنت کاترینز به

معرفی دانشگاه فلیندرز استرالیا

معرفی دانشگاه فلیندرز استرالیا

دانشگاه فلیندرز یک دانشگاه دولتی در آدلاید استرالیا است. این موسسه آموزشی در سال 1966 تاسیس شد و به

رزرو وقت مشاوره 021 71 400 111